Resultat LYN:S Yrkesprov 2016!

 

Välkommen till LYN:s yrkesprov för fordonslackerare 11-15 april 2016

Du, som är elev, lärare eller handledare på en lackutbildning, kan nu anmäla dig till LYN:s yrkesprov på Anmälan till LYN:s Yrkesprov. Yrkesprovet kommer att ske på Lugnetgymnasiet, Falun.

 

Krav på deltagande är bland annat att du går eller har gått en fordonslackerar-utbildning samt gjort den obligatoriska läkarundersökningen!

 

Titta gärna på filmen om yrkesprovet på YouTube, där får du en genomgång av vad provet innebär.

 

Ytterligare information om yrkesprovet hittar du på vår hemsida Bilproffs.se.

 

2016 - kanske sista året för fordonslackerarnas MYN-prov

Lackerarnas yrkesnämnd har sedan 2015 erbjudit elever, lärare och handledare att göra yrkesprov för fordonslackerare, där ett godkänt prov leder till ett yrkesdiplom. För närvarande sker ett intensivt utvecklingsarbete med yrkesprovet. En möjlig konsekvens av vår satsning är att 2016 kan vara den sista gången som fordonslackerare erbjuds ett teoretiskt MYN-prov. Från och med 2017 tillhandahåller vi endast LYN:s yrkesprov, vilket är ett kombinerat teoretiskt och praktiskt prov. Definitivt besked angående detta kommer senast i augusti.

En elevs tankar inför yrkesprovet

" Mina förväntningar på mig själv till yrkesprovet är att jag ska klara det. Spelar ingen roll hur många poäng jag får, bara jag blir godkänd. Jag ska träna och göra mitt bästa.

Ni lärare kan inte gör så jätte mycket mer nu, nu är det upp till mig om jag vill klara det här eller inte. Ni kan väl hjälpa mig om jag behöver hjälp eller funderar över något, men det stora ansvaret

ligger på mig nu. Jag vill träna på spacklingen, det är det jag behöver bli bättre på innan yrkesprovet."

(anonym elev)

Yrkesprovet

Yrkesprovet genomförs under en dag, deltagaren har 7h provtid. Deltagarna blir indelade i grupper och har olika start och stopp tider. Provet genomförs på Lackskolan, Haraldsbogymnasiet Kopparvägen 1. 791 43 Falun. Provet innehåller praktiska och teoretiska moment inom billackering

Deltagaren gör moment som, Spackling, slipning, lackering, plastreperation, färgbrytning och teoretiskt prov, allt inom 7h.

 

Nästa Yrkesprov genomförs

v.15 2016 under

Prove Your Skills veckan!

 

Deltagare och Resultat 2012

Yrkes-SM uttagning i Falun 2016

Yrkesprov för lackerare ska höja kvalitén

 

Med yrkesprovet vill LYN förtydliga branschens krav och standard för att öka och höja anställningsbarheten och yrkesskickligheten bland de som arbetar eller utbildar sig inom branschen.

 

Yrkesprov-fordonslackerare Med yrkesprovet som äger rum på Lugnetgymnasiet i Falun, vill LYN förtydliga branschens krav och standard för att öka och höja anställningsbarheten och yrkesskickligheten bland de som arbetar eller utbildar sig inom branschen. Provet ska visa bransch och skola vad som krävs för att få ett yrkesdiplom. Bedömningen kommer att göras av provförrättare som utsetts av LYN:s styrelse.

 

Saker du bör kunna för att klara yrkesprovet är att:

 

utföra en korrekt lackprocess praktiskt

förklara en korrekt lackprocess teoretiskt

läsa och hitta information i produktdatablad

använda rätt säkerhetsutrustning

planera för ett effektivt arbete

utföra en utduschning i vattenbas

mixa solid kulör från grunden

Provet riktar sig främst till elever men är även öppet för lärare, handledare och övriga verksamma inom branschen.

 

-Genom att introducera ett yrkesprov vill vi synliggöra de kunskaps- och färdighetskrav som finns för anställningsbarhet som fordonslackerare. Vi tror att yrkesprovet dessutom bidrar till driva kvaliteten i gymnasieskolans utbildningar i positiv riktning, säger Caj Luoma, vd för Motorbranschens yrkesnämnder.

Välkommen att besöka provet i Falun den 5-6 maj då det dessa dagar kommer att ges tillfälle till att delta i seminarier och workshops och att få träffa branschföreträdare.

text: Bilproffs.se

Uppgifter Yrkesprovet lackering

 

Modul 1 4h Spackling, Plastreperation, Grundning

LUNCH 1h

Modul 2 30min Förberedelse Topplack Stötfångare

Modul 3 30min Applicering Topplack Stötfångare

Modul 4 30min Förberedelse Topplack Plåt

Modul 5 30min Teoriprov

Modul 6 30min Färgbrytning

Modul 7 30min Polering

Totalt 8h

 

Starttider

För att kunna starta på den angivna startiden skall du som deltagare förbereda din arbetsstation innan startsignalen går. Deltagaren ska förbereda platsen senast 15 minuter innan start. 5 minuter innan starten får du en kort information från domarna.

 

Bedömning

Bedömningen görs utav representanter från lackerarnas yrkes nämnd, lackeringsutbildare och målarförbundet.

I bedömningsprotokollet kan du se de olika bedömningskriterierna.

 

Yrkesdiplom

För att erhålla ett yrkesdiplom krävs minst 70p (av 100p möjliga). Tidigare deltagare resultat kan du se i spalten till höger. Yrkesdiplomet är ett bevis på dina yrkeskunskaper som är värdefullt i din fortsatta karriär! Når du inte nivån för godkänt (70p), är du välkommen att genomföra provet igen nästa år. När du skaffat dig mer erfarenheter och kunskaper.

 

Produkter

Du som deltagare har valt lackleverantör, i startlistan ser du vilket märke du anmält.

Här finner du vilka produkter som används under yrkesprovet.

 

Spackel Max 1 burk 1.5kg

Slipgrund Max 400g + härdare + förtunning

Baslack Max 200g + förtunning

Klarlack Max 100g + härdare + förtunning

 

Vi rekommenderar att du studerar in de tekniska databladen för aktuella produkter. De finns att tillgå på leverantörernas hemsidor.

Alla produkter är beskrivna i de tekniska databladen som du får utdelat i Falun. Du ska följa leverantörens anvisningar i de tekniska databladen. Produkterna finns på plats i Falun, du skall inte ta med egna produkter.

Vid slipning, plastreparation och polering används 3M produkter.

 

Egen utrustning att ta med

För att kunna delta måste du ha med dig och använda följande utrustning:

 

Personlig skyddsutrustning:

-Friskluftsmask

-Kolfiltermask

-Slipmask

-Handskar

-Glasögon

-Hörselskydd

-Arbetskläder

-Arbetsskor

-Sprutoverall

 

Sprutpistoler till:

-Grund

-Vatten bas

-Klarlack

-Luftklocka

 

Övrigt:

-Tysk spackelspade

-Japan spackelspade

 

Boende/mat

Vi rekommenderar vandrarhemmet som ligger vid skolans område.

STF Vandrarhem Falun

Telefon: Reception: +46 23-105 60

E-post: info@stffalun.se

Besöksadress:

Vandrarvägen 3

79143 FALUN

 

Lackskolan bjuder dig som deltagare på skollunch.

Det finns även caféteria.

 

 

 

Se video om Yrkesprovet

Bilskadereparatör